A partir del dilluns 12 de juny i fins al dilluns 22 de juny ja es podrà iniciar el procés de preinscripció els jugadors i jugadores que hagin rebut un comunicat per part del club. Els que no l’hagin rebut poden passar per la secretaria del club, revisar les dades i ho rebran correctament. En cas de ser una nova incorporació al club podeu telefonar al Manel (617662635) o enviar-li un mail (mnavarro@cbvilassardemar.es).

El procés aquest any es farà mitjançant un formulari digital i en el comunicat que rebreu hi haurà l’enllaç per poder fer la gestió des de l’ordinador. Entre els documents que caldrà omplir hi ha el full d’inscripció. També s’ha de penjar una foto (pot servir una foto retrat frontal feta amb el mòbil, ben enquadrada) per poder realitzar l’alta del jugador/a a la Federació Catalana de Bàsquet. A més, caldrà presentar la sol·licitud de la llicència de la Federació signada pel jugador/a (i pels pares/tutors si son menors d’edat), una fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària (TSA). Si és el cas, els nous jugadors hauran de presentar també una carta de baixa de l’anterior club.

A partir del més de juliol, revisada la documentació rebuda, es formalitzaran les inscripcions i es cobrarà la matrícula.

Preus 2107/18 (aprovats per l’Assemblea general)
Matrícula:
•    General: 90€ *
•    Escola: 55€
•    Veterans/es: 50€
La matrícula es cobrarà durant el mes de juliol de 2017.

Quotes mensuals:
•    Escola de bàsquet: 33€
•    A partir de Premini: 55€
•    Veterans/es: 15€

* Nota: Per a tots el nens i nenes que el curs 2016-17 pertanyien a l’escola pròpia del Club, el primer any, la matrícula serà de 53 € (comprèn 38€ de la quota d’inscripció, 10€ quota de soci, 5€ quota de soci jugador).
Per a tots els nens i nenes que el curs 2016-17 han participat amb la seva escola en l’acte extraescolar organitzat per el CB Vilassar de Mar, la matrícula serà de 68€  (comprèn 53€ de la quota inscripció, 10€ quota de soci, 5€ quota de soci jugador).

Descomptes familiars:
• Matrícula: En el cas d’un segon germà/na (o més) no es torna a pagar la quota de soci numerari, que són 10€. Per exemple, si són tres: pel primer germà es paguen 90 € (55 € en el cas de l’Escola) i pel segon i tercer 80 € (45 € en el cas de l’Escola). No s’acumula al descompte anterior de l’escola pròpia del Club.
• Quota Mensual: En el cas d’un segon germà/na (o més) es realitzarà un descompte d’un 10% en la quota mensual.

Revisions mèdiques
Cal passar la revisió mèdica obligatòria que corre a càrrec del jugador/a, acord aprovat en la passada Assemblea general. Cap jugador o juagadora podrà entrenar fins haver-la passat. Es recomana que es faci en centres acreditats (per exemple, a Vilassar de Mar, Medisport Maresme, telf: 626507140). En cas de dubte, us informaran a la secretaria del club; també podeu telefonar al Manel (617662635) o enviar-li un mail (mnavarro@cbvilassardemar.es).
Recordeu que la revisió mèdica per a les categories de promoció, de premini fins a cadet, té una vigència de dos anys (certificat mèdic esportiu). Per a les categories superiors a cadet (certificat mèdic esportiu), les revisions són anuals.