Equip:

Entrenadors:

Objectius
Els tres objectius bàsics de l’Escola de bàsquet són:

  • Que els nens gaudeixin i s’ho passin bé.
  • Ensenyar les regles i les nocions tècniques bàsiques d’aquest esport.
  • Captar el màxim de nens possibles per nodrir els equips de base.

Busquem que els nens gaudeixin les 2 hores setmanals que estan amb nosaltres. Mitjançant jocs, busquem familiaritzar als nens i nenes en la pràctica del bàsquet. Es proposen exercicis per millorar les condicions motrius i coordinatives de cada nen i nena, dins un ambient relaxat en què aprenen a treballar en equip per un objectiu comú.

Cronograma

Primer trimestre: el plantegem com una introducció en la què els nens i nenes hauran de conèixer l’entorn: terreny de joc, material, companys, entrenadors, etc. El joc és l’eina fonamental i, per sobre de tot, es busca el vessant lúdic.

Segon trimestre: és una etapa d’aprenentatge en la qual s’incideix més en aspectes tècnics bàsics. Es treballa el domini de la pilota amb canvis de mà, canvis de ritme; també les passades i recepcions, i la iniciació al tir.

Tercer trimestre: es destina a consolidar els coneixement adquirits al llarg de la temporada. Continuem insistint en l’adquisició de conceptes tècnics bàsics com el bot i la passada, fent èmfasis en la posició espacial, la coordinació i la velocitat de reacció.

Sistema d’entrenament

S’inicia amb jocs genèrics amb l’objectiu de divertir-nos i esperar l’arribada de tot els nens i nenes. Seguidament ens dividim en grups per nivell i edat. En aquesta part treballarem la tècnica individual i farem exercicis dissenyats per assimilar les regles i normes que regeixen aquest esport. Finalment, per acabar, es farà la tornada a la calma amb jocs divertits en els quals la cistella sol ser l’element principal.